Kalkulator i monety

Nowa ustawa o przedawnieniu długu – od kiedy? Przepisy dotyczące przedawnienia długu

Przedawnienie długów to kwestia, która interesuje głównie dłużników. Nowa ustawa, która weszła w życie w lipcu 2018 roku zmieniła nieco przepisy, teraz skorzystanie z przedawnienia jest dużo łatwiejsze niż kiedyś. Co więc wart wiedzieć o przedawnieniu długów? Co i kiedy ulega przedawnieniu?

Przedawnienie długów – czym jest?

Przedawnienie długów zostało jasno określone w ustawie. Następuje ono wtedy, kiedy jakieś zobowiązanie nie zostało spłacone i nikt się o nie nie upomniał przez określony czas. W lipcu 2018 roku weszły w życie nowe przepisy, które ułatwiły nieco skorzystanie z takiego rozwiązania. Zmieniło się również to, że dłużnik nie musi już sam udowadniać, że jego zobowiązanie uległo przedawnieniu. Teraz to sąd ma obowiązek to sprawdzać.

Kiedy przedawnia się dług?

Wszystko zależy od tego, jaki jest rodzaj tego zobowiązania. W przypadku roszczeń majątkowych lub stwierdzonych wcześniej prawomocnym wyrokiem przedawnienie następuje po 6 latach. Jeżeli natomiast chodzi o roszczenia wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej lub oświadczenia okresowe, wówczas długi przedawniają się po 3 latach.

Co przedawnia się po roku?

Po roku przedawniają się przeważnie niewielkie długi. Dotyczy to mandatów za jazdę bez biletów w autobusie lub w pociągu. Po upływie 12 miesięcy ulega przedawnieniu również dług związany z umową najmu czy umową użyczenia. Podobnie jest w przypadku niektórych usług telekomunikacyjnych. Ma to miejsce np. gdy wierzyciel domaga się odszkodowania. Po roku przedawnieniu ulegają także zobowiązania wynikające z ustawy o prawie pocztowym, głównie chodzi tu o roszczenia wynikające z niedostarczenia przesyłki.

Co przedawnia się po 2-3 latach?

Po 2 latach ulegają przedawnieniu nieopłacone faktury wobec przedsiębiorcy, usługi telekomunikacyjne, debety na kontach oraz roszczenia z tytułu umowy sprzedaży, umowy o dzieło, roszczenia dostawcy wynikające z dokonanej dostawy itp. Po 3 latach natomiast przedawniają się należności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zobowiązania wynikające z kary umownej zapisanej w ustawie między kontrahentami, roszczenia z tytułu umowy o pracę, umowy ubezpieczeniowej, umowy kredytowej i pożyczkowej. Po 3 latach przedawnienie długu następuje również w sytuacji zadłużenia czynszowego, zadłużenia na kacie kredytowej, zobowiązań podatkowych lub niezapłaconych czy niezwróconych kaucji i zaliczek.

Przedawnienie długu po 6 latach

Po 6 latach przedawnieniu ulegają długi spadkowe oraz roszczenia wynikające z prawomocnego wyroku sądu lub innej powołanej do tego instytucji.

Czy można odzyskać przedawniony dług?

Przedawnienie długu to właściwie wygaśnięcie zobowiązania. Oznacza to, że nie zawsze można go odzyskać. Można jednak na taki wypadek się zabezpieczyć, w tym celu należy przerwać bieg przedawnienia. Można zrobić to przez wszczęcie mediacji, uznanie roszczenia przez dłużnika lub przed podjęcie czynności przed sądem, chodzi głównie o złożenie stosownego pozwu.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *