osoba pracująca w branży IT

Projekt asperIT, czyli jak realnie pomóc osobom z zespołem Aspergera

Zespół Aspergera jest całościowym zaburzeniem rozwoju, które mieści się w spektrum autyzmu. Charakterystyczne dla osób dotkniętych nim są uporczywe trudności w zakresie umiejętności społecznych, ograniczone, wąskie i powtarzające się zachowania oraz zainteresowania, a także ograniczona elastyczność myślenia, która jednak nie ma nic wspólnego z upośledzeniem umysłowym. Na jakie trudności natrafiają osoby z zespołem Aspergera i w jaki sposób można im pomóc?

Zespół Aspergera a trudności w dorosłym życiu

Sporo mówi się na temat terapii, zajęć rozwojowych i wszelkiego rodzaju wsparcia dla dzieci z zespołem Aspergera, jednak stosunkowo rzadko w centrum zainteresowania znajdują się osoby dorosłe dotknięte tego rodzaju zaburzeniem rozwojowym. Tymczasem takich osób jest naprawdę wiele i bardzo często brakuje im opieki i wsparcia, chociażby w takich kwestiach, jak znalezienie zatrudnienia.

Jak dotąd aktywizacją zawodową osób ze spektrum autyzmu zajmowały się przede wszystkim spółdzielnie socjalne. Dzięki nim m.in. osoby z zespołem Aspergera miały szansę na znalezienie pracy w takich miejscach, jak kawiarnie, restauracje, czy drukarnie, bądź specjalnie przystosowane zakłady produkcyjne. Warto jednak zauważyć, że umiejętności i możliwości takich osób wykraczają bardzo często poza tego typu zawody. Paweł Wojtyczka przyznaje, że aspergerowcy mają kompetencje do pracy w IT, a odkrycie tego potencjału zaowocowało powstaniem fundacji na ich rzecz.

Projekt asperIT, czyli jak realnie pomóc osobom z zespołem Aspergera

Autyzm oraz mieszczący się w jego spektrum zespół Aspergera to nie tylko ograniczenia, ale również wyjątkowe umiejętności. Z powodu deficytów w kontaktach społecznych, wielu osobom trudno jest dostrzec to, co w autystach jest wyjątkowego. Przede wszystkim osoby te świetnie radzą sobie w pracach, które wymagają szczególnej dokładności i koncentracji, są powtarzalne, a przy tym wymagają zapamiętywania wielu faktów i liczb. Osoby z Aspergerem wyróżniają się umiejętnością analitycznego, logicznego myślenia i wytrwałością.

Te wszystkie cechy docenił Paweł Wojtyczka, twórca fundacji AsperIT, która prowadzi szkolenia dostosowane do potrzeb osób ze spektrum autyzmu, które przygotowują je do pracy w branży informatycznej. Działalność fundacji skupia się także na pomocy innym firmom i korporacjom w zatrudnianiu takich osób, a także w budowaniu całych procesów rekrutacji.

Odpowiednie warunki pracy dla osób z zespołem Aspergera

Wielu pracodawców obawia się, że zatrudniając osobę ze spektrum autyzmu, będzie trzeba zapewnić jej specjalne warunki pracy. Tymczasem aspergerowcy wymagają bez wątpienia odpowiedniego podejścia, natomiast jeśli chodzi o stanowisko pracy, to najczęściej wystarczy takim osobom pozwolić na pracę zdalną. Osoby autystyczna mają trudności z dotarciem do pracy, źle czują się w biurach typu open space, dlatego możliwość pracy we własnym domu jest dla nich niezwykle pomocna.

2 komentarze

  1. Tak naprawdę nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile osób z aspergerem żyje wokół nas. Są tacy sami jak my i uważam, że w wielu przypadkach doskonale sobie radzą.

    1. Albo wyglądają na takich, którzy sobie radzą podczas gdy w ich życiu prywatnym rozgrywa się dramat. Niekiedy radzą sobie bardzo dobrze, ale niejednokrotnie to kwestia głupiego szczęścia, splotu szczęśliwych zdarzeń.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *