Matka z dziećmi w trakcie zabawy

Kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko?

Trzeba jednak pamiętać, że ustawa dokładnie kto i w jakich warunkach może taką ulgę odliczyć. Kto może odliczyć ulgę na dziecko?…Dodatkowo osoby ubiegające się o odliczenie, muszą sprawować opiekę prawną nad dzieckiem (rodziców, opiekunów prawnych i rodziców zastępczych będących w związku małżeńskim). sprawdź również , , , , , ,

Czytaj dalej