Matka z dziećmi w trakcie zabawy

Kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko?

Ulga na dziecko to jedno z udogodnień, z którego mogą korzystać rodzice przy odliczaniu podatku PIT. Kiedy ulga obowiązuje, a kiedy nie można jej odliczyć? Jaka jest wysokość ulgi prorodzinnej?

Ulga na dziecko – czym jest?

Ulga na dziecko, inaczej zwana ulgą prorodzinną to jedna z najpopularniejszych form wsparcia, które oferuje państwo, w postaci odliczenia określonej kwoty od corocznego rozliczenia podatku. Podstawowa kwota odliczenia wynosi dokładnie 1112,04 zł za pierwsze i drugie dziecko, 2000,04 zł za trzecie dziecko i 2700,00 zł za czwarte i kolejne dziecko. Dzięki uldze możliwe jest odliczenie określonych kwot, a tym samym zwrot pieniędzy na konto rodziców. Trzeba jednak pamiętać, że ustawa dokładnie kto i w jakich warunkach może taką ulgę odliczyć.

Kto może odliczyć ulgę na dziecko?

Przede wszystkim z ulgi na dziecko mogą skorzystać ci podatnicy, którzy uzyskują przychód z tytułu płacenia podatku dochodowego i rozliczający się na podstawie PIT-36 oraz PIT-37. Dotyczy to osób, które wychowują dzieci małoletnie lub do ukończenia wieku 25 lat o ile się uczy i nie posiada dochodu. Ulga przyznawana jest także dzieciom bez względu na wiek, jeżeli mają one przyznany zasiłek/dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Dodatkowo osoby ubiegające się o odliczenie, muszą sprawować opiekę prawną nad dzieckiem (rodziców, opiekunów prawnych i rodziców zastępczych będących w związku małżeńskim).

Rodzice nie mogą też przekroczyć określonego dochodu, by uzyskać ulgę, wynosi on dokładnie 112 tys. zł rocznie, co dotyczy także rodziców samotnie wychowujących. W przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim – 56 tys. rocznie. Dotyczy to jednak sytuacji, gdy chodzi o jedno dziecko, przy dwóch i większej ilości dzieci, nie ma limitu dochodów.

Komputer i dokumenty

Kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko?

Trzeba pamiętać jednak, że ulga prorodzinna nie przysługuje każdemu, więc nie zawsze rodzice, mimo posiadania dzieci mogą ją odliczyć od podatku. Kto więc nie może liczyć na taką ulgę? Przede wszystkim podatnicy rozliczający się na podstawie podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.

Z ulgi podatkowej nie mogą też korzystać rolnicy prowadzący działalność rolniczą i jednocześnie niebędący podatnikami podatku dochodowego. Dotyczy to także rodziców i opiekunów przekraczających wyznaczony limit dochodów, w przypadku, gdy posiada się jedno dziecko (przy większej ilości limitów nie ma). Należy także być osobą faktycznie sprawującą opiekę nad dzieckiem – jeżeli więc nie mieszka się z małoletni i nie utrzymuje się z nim kontaktów (mimo posiadania władzy rodzicielskiej), taka ulga nie jest przyznawana.

Ulga na dziecko – jak rozliczyć gdy urodziło się dziecko?

Ulga na dziecko jest wyznaczona na podstawie miesięcznej kwoty faktycznego czasu sprawowanej opieki. Oznacza to, że wyznaczona kwota 1112,04 zł odnosi się do całorocznej opieki. W przypadku, gdy dopiero urodzi się nam dziecko lub przejmiemy faktyczną opiekę w innym czasie, wówczas ulga jest wyliczana na podstawie ilości miesięcy od momentu ustanowienia sprawowania opieki. Jeżeli dziecko urodziło się/została przyznana opieka w lipcu, wówczas liczą się miesiące od lipca do grudnia. Wysokość ulgi na miesiąc wynosi 92,67 zł za pierwsze i drugie dziecko (1112,04 zł/rok), 166,67 zł za trzecie dziecko (2000,00 zł/rok) i 225,00 za czwarte i kolejne (2700,00 zł/rok).

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *