Praca i dokumenty

Od kiedy liczy się okres wypowiedzenia? Jak napisać i złożyć wypowiedzenie?

Okres wypowiedzenia obowiązuje niezależnie od tego, czy pracuje się na umowie o pracę na czas określony, czy nieokreślony, jednak jego długość uzależniona jest od stażu pracy. Nie każdy też wie, od kiedy liczony jest ten czas oraz kiedy się on kończy. Jeżeli chcemy zakończyć współpracę z firmą, warto też wiedzieć, jak napisać wypowiedzenie.

Ile wynosi okres wypowiedzenia?

Długość okresu wypowiedzenia będzie uzależniona od dwóch czynników – rodzaju umowy oraz stażu pracy. W przypadku umowy na okres próbny wypowiedzenie będzie wynosić odpowiednio:

 • 3 dni robocze, przy okresie próbnym do 2 tygodnie
 • 1 tydzień przy okresie próbnym dłuższym niż 2 tygodnie
 • 2 tygodnie przy okresie próbnym 3 miesiące

Biorąc pod uwagę umowę na czas określony oraz nieokreślony, okres wypowiedzenia będzie odpowiadał:

 • 2 tygodnie, gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 6 miesięcy
 • 1 miesiąc, gdy pracownik był zatrudniony powyżej 6 miesięcy
 • 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony minimum 3 lata

Od kiedy liczony jest okres wypowiedzenia?

Od kiedy jednak liczy się okres wypowiedzenia? Zależeć będzie to od tego, jak długi jest okres wypowiedzenia. W przypadku czasu liczonego w miesiącach pierwszy dzień okresu wypowiedzenia liczy się od pierwszego dnia kalendarzowego danego miesiąca, następującego po dniu, w którym wypowiedzenie zostało złożone. To znaczy, że gdy wypowiedzenie złożymy np. 3 tycznia, okres wypowiedzenia zacznie się od lutego.

Gdy okres wypowiedzenia jest liczony w tygodniach, wówczas rozpoczyna on swój bieg w niedzielę po dniu, w którym złożyło się wypowiedzenie. Przy okresie wypowiedzenia liczonego w dniach (okres próbny), zaczyna się ono następnego dnia po złożeniu wniosku.

Do kiedy trwa okres wypowiedzenia?

W przypadku, gdy długość okresu wypowiedzenia liczona jest w miesiącach lub tygodniach, wówczas kończy się ono w ostatni dzień miesiąca lub w sobotę. Będąc na umowie próbnej z czasem wypowiedzenia liczonym w dniach, koniec wypowiedzenia liczony jest z końcem ostatniego dnia z uwzględnieniem terminu złożenia wypowiedzenia.

Jak napisać i złożyć wypowiedzenie?

Do wyboru mamy trzy formy rozwiązania stosunku pracy. Wyróżnia się tutaj:

 • wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia
 • wypowiedzenie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia (możliwe, gdy dostało się orzeczenie o szkodliwości pracy lub gdy pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia)
 • wypowiedzenie umowy o pracę na mocy porozumienia stron (za zgodą obu stron i z wyznaczonym terminem i warunkami zakończenia współpracy)

Wszystkie te trzy formy wypowiedzenia wyglądają podobnie i muszą zawierać podstawowe informacje jak miejscowość i data, dane pracownika i pracodawcy, nagłówek (typ wypowiedzenia), informacja o wypowiedzeniu z datą zawarcia umowy i stron. Różnice pojawiają się, gdy dochodzi się momentu ustalenia zakończenia stosunku pracy i tak:

 • przy rozwiązaniu umowy z okresem wypowiedzenia należy podać, ile on wynosi (tydzień, miesiąc itd.)
 • przy wypowiedzeniu bez zachowania okresu wypowiedzenia należy podać powód
 • przy rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron, należy podać datę zakończenia współpracy

Przykładowe wzory wypowiedzenia umowy o pracę można łatwo znaleźć w internecie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *