Skrzynki pocztowe w bloku

Kiedy można wymeldować członka rodziny?

W przypadku śmierci nie trzeba dokonywać osobnego wymeldowania zmarłej osoby. Zgłoszenie zgonu dokonywane jest w urzędzie stanu cywilnego, co zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego lub czasowego….Po przeprowadzeniu postępowania, urząd wydaje decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce stałego pobytu i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. sprawdź również , , , , , ,

Czytaj dalej