upadłość konsumencka

Czy upadłość konsumencka to realne oddłużenie? Na czym polega upadłość konsumencka?

W wyniku pandemii koronawirusa coraz więcej osób ma długi. Jest to w obecnej sytuacji ekonomicznej zrozumiałe, jednak wiele osób pozostaje z niespłaconymi zobowiązaniami, co skutkuje często wpadnięciem w spiralę zadłużenia. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwala stanąć na nogi i zredukować stres związany z zadłużeniem.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to w skrócie redukcja lub umorzenie zobowiązania względem wierzyciela osoby fizycznej. Mogą ją ogłosić osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, które z jakichś powodów są zadłużone na tyle, że nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań. O upadłość konsumencką wnioskuje się w sądzie. Upadłość konsumencka to kilkuetapowy proces, którego wynikiem jest oddłużenie lub częściowa redukcja długów. Pojęcie upadłości konsumenckiej zostało wprowadzone do polskiego prawa w 2009 roku. Od tego czasu ustawa była nowelizowana kilka razy, a ostatnie zmiany w prawie ogłoszono 24 marca 2020 roku. Aktualna nowelizacja wyszła klientom naprzeciw, ponieważ na ten moment powód zadłużenia podaje się już po ogłoszeniu statusu upadłości, co sprawia, że elementy, które zamykały niektórym konsumentom drogę do jej ogłoszenia (jak na przykład zadłużenie wskutek rażącego niedbalstwa) nie stają już na przeszkodzie.

Na czym polega proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Jak już zostało wspomniane, ogłoszenie upadłości konsumenckiej to kilkuetapowy proces, który de facto ma pomóc osobie zadłużonej w spłacie zobowiązań. W pierwszej więc kolejności, przedstawia się plan i sprawdza, na ile jest możliwe zorganizowanie spłat w ten sposób, aby wierzyciel dostał pieniądze, a dłużnik był w stanie je spłacić. Jeśli nie jest to możliwe, następnym krokiem jest oszacowanie majątku dłużnika i ewentualne wystawienie go na aukcję. Mogą to być nieruchomości, samochód, rzadziej sprzęty AGD. Dopiero kiedy osoba nie ma żadnego majątku, rozpatrywany jest scenariusz, w który ogłaszane jest zupełne bankructwo, czyli redukcja długów. Jest to jednak proces dość rzadki. Najczęściej długi poddawane są po prostu częściowej redukcji. Ponadto, ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest wieczne, lecz czasowe – bardzo często po wygaśnięciu statusu upadłości, dłużnik nadal zobowiązany jest do spłaty części długów.

Czy każdy może ogłosić upadłość konsumencką?

Jak już zostało wspomniane, upadłość konsumencką może ogłosić każda osoba fizyczna, to jest taka, która nie posiada własnej działalności gospodarczej (w takim przypadku ogłasza się upadłość gospodarczą). Jeśli więc zadłużenie nie jest możliwe do spłaty, warto skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej, która pomoże w procesie ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Pomimo iż proces jest trudny i wieloetapowy, warto zainteresować się upadłością konsumencką by przynajmniej przez jakiś czas spać spokojnie.

One comment

  1. Moim zdaniem jest to sposób na wyjście z długów. Jednak najprostszy jest, gdy ma się majątek. Inaczej to nie wiem, czy to ma sens. Ewentualnie jeśli możliwe będzie umorzenie długów.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *