bagaż podróżny

Jak wyrobić paszport? Dla dziecka i dla dorosłego

Co trzeba zrobić, żeby wyrobić paszport? Czy dorosłych i dzieci obowiązują przy tym odmienne procedury? Jak długo trzeba czekać na otrzymanie paszportu? Ile wynosi opłata i jakie przewidziano ulgi?

Jak złożyć wniosek o wydanie paszportu?

Żeby otrzymać paszport, trzeba wypełnić wniosek. Można go otrzymać w punkcie paszportowym. Wypełniony wniosek należy złożyć w dowolnym punkcie paszportowym, przy czym powinien zrobić to sam wnioskodawca, ponieważ przy tej okazji zostaną pobrane odciski palów (wyjątkiem są osoby ubezwłasnowolnione, za które wniosek składa opiekun prawny).

Żeby złożyć wniosek, należy mieć ze sobą jedno kolorowe zdjęcie, takie jak do dowodu osobistego. Powinno mieć 35 mm szerokości i 45 mm wysokości. Oczywiście musi to być zdjęcie aktualne, co w tym wypadku oznacza, że powinno być zrobione nie wcześniej niż pół roku przed złożeniem wniosku.

Oprócz tego należy przynieść ważny paszport lub, jeśli się go nie posiada, ważny dowód osobisty a także skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa, jeżeli nazwisko zostało zmienione po ślubie za granicą. Trzeba też przedstawić dowód opłaty za paszport i ewentualnie dokument potwierdzający prawo do ulgi lub całkowitego zwolnienia z opłaty. O tym, ile wynosi opłata, powiemy sobie za chwilę.

Na wyrobienie paszportu czeka się do 30 dni. Dokładny termin powinien zostać podany podczas składania wniosku. O tym, czy paszport jest już gotowy, można też dowiedzieć się, wchodząc w odpowiednią zakładkę na stronie obywatel.gov.pl albo dzwoniąc do urzędu.

Jak wyrobić paszport dla dziecka?

Dziecko oczywiście samo nie wypełnia wniosku. Zamiast niego robią to rodzice albo opiekunowie prawni. Muszą być też oni obecni przy składaniu wniosku. Obecność dziecka nie jest wymagana, chyba że skończyło ono już 12 lat, ponieważ w takim wypadku pobrane zostaną jego odciski palców.

Ile kosztuje paszport?

Wyrobienie paszportu kosztuje 140 zł. Są jednak przewidziane rozmaite ulgi. Mniej o połowę, a zatem 70 zł, zapłacą uczniowie, emeryci, kombatanci, niepełnosprawni, pobierający zasiłek stały z pomocy społecznej, a także ci, którzy posiadają ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. W przypadku dziecka do 13. roku życia opłata jest jeszcze niższa – wynosi tylko 30 zł lub 15 zł, jeżeli dodatkowo posiadamy Kartę Dużej Rodziny.

75-procentowa zniżka przysługuje dzieciom niepełnosprawnym z rodziny wielodzietnej, posiadającym Kartę Dużej Rodziny, oraz dzieciom z rodziny wielodzietnej, mającym Kartę Dużej Rodziny, uczącym się i studiującym, które nie ukończyły jeszcze 26 lat.

Niektórym przysługuje całkowite zwolnienie z opłaty za paszport. Bezpłatnie otrzymają go osoby, które ukończyły 70 lat, a także te, które wymieniają paszport na nowy, ponieważ dokument, którym się do tej pory posługiwały, okazał się mieć wadę techniczną. Nie płacą również osoby otrzymujące zasiłek stały z pomocy społecznej, jeśli wyjazd za granicę ma na celu poddanie się operacji lub długotrwałemu leczeniu.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *