burzowe chmury

Dlaczego nie odczuwamy ciśnienia atmosferycznego?

Jak to się dzieje, że na co dzień nie odczuwamy działającego na nas nacisku mas powietrza? W jaki sposób zmiany ciśnienia oddziałują na samopoczucie osób, które są na to wrażliwe? Co to jest ciśnienie atmosferyczne?…Maleje ono wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza, ponieważ im wyżej znajduje się dane miejsce, tym mniej znajduje się nad nim naciskających mas powietrza. Ciśnienie atmosferyczne ma wpływ na pogodę. sprawdź również , , , , , ,

Czytaj dalej