burzowe chmury

Dlaczego nie odczuwamy ciśnienia atmosferycznego?

Ciśnienie atmosferyczne ma wpływ na pogodę. Wysokie ciśnienie wiąże się ze słoneczną, wyżową pogodą, podczas gdy przy niskim ciśnieniu mogą występować niekorzystne zjawiska atmosferyczne, takie jak huragany i orkany. Dlaczego ciśnienie atmosferyczne jest nieodczuwalne?…Czym jest ciśnienie atmosferyczne? Jak to się dzieje, że na co dzień nie odczuwamy działającego na nas nacisku mas powietrza? W jaki sposób zmiany ciśnienia oddziałują na samopoczucie osób, które są na to wrażliwe? Co to jest ciśnienie atmosferyczne? sprawdź również , , , , , ,

Czytaj dalej