Skrzynki pocztowe w bloku

Kiedy można wymeldować członka rodziny?

Zgłoszenie zgonu dokonywane jest w urzędzie stanu cywilnego, co zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego lub czasowego. Wymeldowanie z pobytu stałego nie wymaga również osobistej wizyty w urzędzie….Po przeprowadzeniu postępowania, urząd wydaje decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce stałego pobytu i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. sprawdź również , , , , , ,

Czytaj dalej