Znak drogowy

Co zrobić, aby postawić znak drogowy?

Zanim znak drogowy zostanie postawiony, analizowane są warunki na drodze, intensywność ruchu, a także potencjalne zagrożenia. Na tej podstawie tworzy się projekt stałej lub tymczasowej organizacji ruchu, co jednocześnie uniemożliwia szybkiej podjęcie decyzji o legalnym postawieniu znaku. Choć… od tej reguły jest też wyjątek. Jaki?

Kto może postawić znak drogowy?

Gdy dotyczy to dróg publicznych, przepisy są jasne. Należy zgłosić się z wnioskiem do organu zarządzającego ruchem na danej drodze, czyli np. do starosty lub prezydenta miejsca. Gdy zostanie on pozytywnie rozpatrzony, dalej sprawą zajmują się już oddelegowane do tego urzędy, takie jak zarząd dróg miejskich, które z kolei zlecają to zadanie specjalistycznym firmom. Wszystko jednak odbywa się po przeprowadzeniu konsultacji, a także zweryfikowaniu zasadności danego znaku oraz warunków technicznych umożliwiających jego montaż.

Wniosek dotyczący zmian organizacji ruchu może zgłosić każdy, aczkolwiek musi on mieć uzasadnienie, np. wniosek o montażu znaku ograniczającego prędkość, gdy droga przebiega w miejscach szczególnie niebezpiecznych, np. w pobliżu szkoły.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy znak chcesz postawić na prywatnej drodze. Wtedy zasady ruchu może ustalić jej właściciel lub zarządca (np. na zamkniętym, ogrodzonym osiedlu mieszkaniowym). Co istotne, w takiej sytuacji należy stosować dokładnie te same znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, co na drogach publicznych, czyli muszę spełniać wszystkie standardy dotyczące wielkości, kolorystyki etc.

Jeśli natomiast chcesz, aby na wewnętrznej drodze obowiązywały te same przepisy, co na publicznej, konieczne jest postawienie znaku informującego o strefie ruchu lub strefie zamieszkania. Co to daje? Wtedy policja czy straż miejska mogą egzekwować stosowanie się do znaków.

Gdzie kupić znaki drogowe?

Znaki drogowe kupisz u producenta, jak unistop.pl, a także w sklepach internetowych specjalizujących się w sprzedaży oznaczeń ruchu drogowego. Co ciekawe, niektórzy producenci umożliwiają nie tylko zakup, ale także wynajem znaków. Będzie się to opłacać, gdy organizacja ruchu ma charakter tymczasowy, przykładowo budowany jest nowy obiekt i należy oznaczyć wyjazd z budowy, czy objazd. Z takiej opcji korzystają zarówno osoby prywatne, jak i właściciele firm budowlanych, którzy nie mają potrzeby lub możliwości, aby magazynować znaki w czasie, gdy są im niepotrzebne.

Montaż znaków drogowych

Musisz jeszcze wiedzieć, że sam zakup znaku to jedno, ważny jest również jego montaż. Nawet na drodze prywatnej musi być wykonany w miejscu, które dopuszczają przepisy. Wtedy konieczne jest stosowanie się do warunków technicznych montażu znaków. Jeśli będą one postawione niezgodnie ze standardami, to nie dość, że znak może stanowić niebezpieczeństwo na drodze, to jeszcze nie będzie wiążący.

Ważne jest tutaj, aby znak był dopasowany do rodzaju drogi, dobrze widoczny ze ściśle określonej odległości, a także znajdował się w odpowiedniej odległości od innego znaku oraz od jezdni.

Dlatego często to zadanie zleca się zewnętrznym firmom – koszt takiej usługi jest niższy, niż kara grzywny za nieprawidłowe oznakowanie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *