Fundamenty

Mikropale iniekcyjne w geotechnice – na czym polega ta technologia?

Jednym ze sposobów na kotwienie budynków oraz innych konstrukcji są mikropale iniekcyjne. Na czym polega ta technologia posadowienia oraz kiedy się ją stosuje? Sprawdzamy.

Mikropale – co to jest, kiedy się stosuje?

Mikropale iniekcyjne to jeden z rodzajów pali małośrednicowych. Oznacza to, że posiadają stosunkowo niedużą średnicę w stosunku do swojej długości, przy czym ich nośność jest w dużej mierze uzależniona od nośności pobocznicy.

Mikropale iniekcyjne stosuje się jako podparcie lub kotwienie konstrukcji (za specjalistą keller.com.pl), mające na celu m.in. zwiększenie stateczności bądź wzmocnienie już istniejących budynków. A skoro o tym mowa, to wytłumaczymy jeszcze, jakie jest najczęstsze zastosowanie mikropali.

Mogą one zostać wykorzystane podczas posadowienia ciężkich konstrukcji, takich jak obiekty przemysłowe, mostowe czy hydrotechniczne. Technologię tę stosuje się najczęściej wtedy, gdy nie można wykonać posadowienia bezpośredniego lub gdy istniejące obiekty wymagają wzmocnienia. Wykonywane są pod konstrukcją fundamentów lub obok nich, wtedy najczęściej ich zadaniem jest przeniesienie obciążenia.

Mikropale iniekcyjne znajdują zastosowanie w każdym typie gruntu oraz w skałach. Wykonywane są zarówno pionowo, jak i ukośnie, co daje szerokie możliwości. A w jaki sposób przeprowadzana jest ta technologia?

Sposób wykonania mikropali

Jak wspominaliśmy wcześniej, mikropale wykonuje się z pomocą specjalistów, którzy dysponują nie tylko odpowiednią wiedzą, ale także sprzętem (m.in. narzędziami wiercącymi dopasowanymi do warunków gruntowych, pompami iniekcyjnymi zapewniającymi optymalne ciśnienie, a także zestawem urządzeń do mieszania). Prace te muszą być przeprowadzane zgodnie z panującymi standardami, konieczne jest zachowanie norm podczas każdego etapu. A jak wykonuje się mikropale iniekcyjne?

Pierwszym krokiem jest wiercenie otworów o wymaganej dla konkretnego przypadku średnicy i głębokości. Następnie w otwór tłoczy się mieszaninę uszczelniającą. Kolejnym etapem jest montaż zbrojenia. Tutaj od razu warto zaznaczyć, że zbrojenie stanowi dużą zaletę mikropali, ponieważ umożliwia przenoszenie obciążeń na grunt.

W zależności od tego, jaki rodzaj zbrojenia jest zastosowany, konieczny jest wybór optymalnego przewodu iniekcyjnego. Następnie przeprowadza się już iniekcję zaczynem cementowym. Gdy proces ten zostanie zakończony, należy oczyścić głowicę mikropali, a także usunąć zanieczyszczenia betonem czy zawiesiną.

Zalety mikropali w posadowieniu budynków

Mikropale iniekcyjne mogą stanowić jedyną formę posadowienia budynku lub zostać połączone z innymi technologiami, aby uzyskać odpowiednią nośność, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.

Prace te mogą być przeprowadzone w każdym rodzaju gruntu, co zwiększa uniwersalność mikropali. Dużą zaletą jest to, że można wykonać je w miejscach, do których jest ograniczony dostęp. Są odporne na obciążenia boczne, a także ściskanie i rozciąganie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *