rodzina z dziećmi na łące

Czy adopcja dziecka jest łatwa, ile realnie czeka się na dziecko?

W teorii procedura adopcyjna powinna zająć tyle czasu ile biologiczna ciąża lub niewiele dłużej. Praktyka pokazuje jednak, że realny czas oczekiwania na dziecko jest znacznie dłuższy. Dzisiaj poruszymy temat adopcji dziecka. Zapraszamy do lektury!

Czy adopcja dziecka jest łatwa?

Adopcja dziecka jest procesem długim, skomplikowanym i niezwykle skrupulatnym. Ma on na celu sprawdzenie kandydatów, zarówno pod kątem motywacji, kwalifikacji, jak i predyspozycji do posiadania potomstwa. Chętni chcący adoptować dziecko muszą więc liczyć się z tym, że procedura nie jest łatwa i może być bardzo czasochłonna.

W Polsce adopcja dziecka może być przeprowadzona na dwa sposoby:

 • poprzez przysposobienie konwencjonalne — adopcja za pośrednictwem ośrodka,
 • przez przysposobienie bezpośrednie — adopcja poprzez wskazanie przez rodziców dziecka.

Warto również zaznaczyć, kto w naszym kraju może adoptować dziecko. Otóż mogą to być zarówno małżeństwa, jak i osoby samotne. Co więcej, do ośrodków spływają również wnioski kandydatów mieszkających za granicą, jednak tylko niektóre z nich mają prawo do przeprowadzania adopcji międzynarodowych.

Ile realnie czeka się na dziecko z adopcji?

Na początku należy zaznaczyć, że nie można określić, ile dokładnie trwa oczekiwanie na dziecko z adopcji. Proces ten zależy od indywidualnej sytuacji przyszłych rodziców, a nawet odrobiny szczęścia, jak w przypadku miejsc na szkolenie adopcyjne, gdzie czeka się na nie nawet do kilku miesięcy.

Pierwszym krokiem ku adopcji jest konieczność rejestracji kandydatów na rodziców, tak by można było rozpocząć całą procedurę. Następnie przeprowadza się wywiad, sprawdzane jest miejsce zamieszkania kandydatów, robione są badania pedagogiczno-psychologiczne i wspomniane wcześniej obowiązkowe szkolenie. Całość może trwać nawet do 9 miesięcy. Co istotne, kolejnym etapem jest oczekiwanie na dziecko, a czas ten wynosić może nawet 2 lata. Doliczyć do tego należy wizyty zapoznające z maluchem oraz rozprawę sądową trwającą około 21 dni.

Na czym polega szkolenie adopcyjne?

Szkolenie adopcyjne jest obowiązkowym elementem całej procedury. Zazwyczaj trwa ono kilka miesięcy, nie może być jednak krótsze niż 35 godzin. Co ważne, są to bezpłatne zajęcia, na które jak już wcześniej wspomnieliśmy, również czeka się długo, nawet do kilku miesięcy, w zależności od miasta.

Jakie dokumenty są potrzebne do adopcji?

Adopcja dziecka wiąże się również dopełnieniem szeregu formalności. Należy złożyć takie dokumenty jak:

 • wniosek do konkretnego ośrodka adopcyjnego,
 • odpis zupełny aktu małżeństwa,
 • akt urodzenia,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • lekarskie zaświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do adopcji dziecka,
 • oświadczenie o pełni zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o braku zaburzeń psychicznych,
 • życiorysy kandydatów na rodziców, napisane własnoręcznie.

Jak widać, adopcja dziecka jest wymagającym i trudnym procesem, który wiąże się nie tylko z zaangażowaniem i cierpliwością, ale również odpowiednim przygotowaniem.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *