kasa fiskalna

Ile trwa, ile kosztuje fiskalizacja kasy?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej m.in. w przypadku generowania obrotu powyżej 20.000 zł rocznie wiąże się z koniecznością posiadania kasy fiskalnej oraz jej fiskalizacji. Czym jest, jak długo trwa i ile kosztuje ten proces? Odpowiadamy na najbardziej nurtujące pytania.

Czym jest fiskalizacja kasy? Kto może ją wykonać?

Fiskalizacja kasy fiskalnej jest procesem, który należy obowiązkowo zrealizować przed rozpoczęciem sprzedaży. To jednorazowa czynność, która polega na zsynchronizowaniu pamięci fiskalnej urządzenia z pracą modułu fiskalnego, czyli jej zaprogramowaniu. Przed fiskalizacją urządzenie działa w trybie wstępnym, a prowadzenie sprzedaży w nim może skutkować nałożeniem kary grzywy w wysokości do 180 stawek dziennych (w 2021 roku stawka dzienna waha się od 93,33 zł do 37 333,33 zł). Zakończenie fiskalizacji skutkuje wydrukiem dobowego raportu fiskalnego. Nie wolno go wyrzucać! Musi być dołączony do książki kasy. Ważną informacją jest to, że nie można dokonać tej czynności samodzielnie, ponieważ fiskalizacja kasy to zadanie dla doświadczonego serwisanta, np. zmojafiskalna.pl, który staje się odpowiedzialny za obsługę danego przedsiębiorstwa w przyszłości. Musi on posiadać uprawnienia wydane przez określonego producenta. Warto podkreślić, że po dokonaniu fiskalizacji właściciel firmy ma 7 dni na zgłoszenie kasy fiskalnej w Urzędzie Skarbowym, gdzie przydzielony zostaje numer ewidencyjny urządzania.

Ile trwa i jak droga jest fiskalizacja kasy?

Proces fiskalizacji kasy nie jest długi. Zazwyczaj zajmuje on około godziny, jednak może być to zróżnicowane np. w zależności od modelu urządzenia. Fiskalizacji kasy nie można cofnąć. Cały proces rejestracji kasy w Urzędzie Skarbowym może trwać maksymalnie 37 dni – jak wspominano wcześniej, przedsiębiorca ma 7 dni na zgłoszenie urządzenia w urzędzie, który z kolei ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku o rejestrację kasy fiskalnej. Zazwyczaj trwa to krócej i po akceptacji wniosku można korzystać z urządzenia do prowadzenia działalności.

Fiskalizacja nie jest drogą usługą. Zazwyczaj jej ceny wahają się od około 50 zł do 100 zł, jednak warto pamiętać, że mogą różnić się w zależności od konkretnej firmy oraz od tego czy dokonywana jest w jego siedzibie, czy serwisant dojeżdża do klienta. Ponadto warto podkreślić, że rejestracja w Urzędzie Skarbowym po fiskalizacji jest darmowa.

Jakie inne obowiązki ciążą na posiadaczach kas fiskalnych?

Fiskalizacja i rejestracja kasy nie są jedynymi obowiązkami, które ciążą na przedsiębiorcach prowadzących działalność z wykorzystaniem tego urządzenia. Wymagane są przeglądy techniczne kasy co najmniej raz na 2 lata. Dodatkowo prawo nakłada na przedsiębiorców konieczność przechowania kopii każdego paragonu, który został wydany, przez 5 lat licząc od końca roku obrotowego, w którym został wystawiony. Istnieje możliwość przechowywania ich w formie papierowej, jak i zapisu na karcie pamięci. Kolejnym z obowiązków posiadaczy kasy fiskalnej jest konieczność wystawiania raportu dobowego (chyba że w danym dniu nie odbyła się żadna sprzedaż), jak i miesięcznego. Ważne jest także przechowywanie Książki Kasy Rejestrującej, czyli tzw. książki serwisowej. W przypadku zakończenia działalności przedsiębiorca musi dokonać odczytu pamięci fiskalnej kasy. Czynność ta, podobnie jak fiskalizacja, dokonywana jest przez uprawnionych do tego serwisantów.

One comment

  1. „Ważne jest także przechowywanie Książki Kasy Rejestrującej, czyli tzw. książki serwisowej. W przypadku zakończenia działalności przedsiębiorca musi dokonać odczytu pamięci fiskalnej kasy.” A tego nie wiedziałam. Myślę, że takie informacje powinny być przekazywane na samym początku.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *