Pobieranie krwi

Kiedy nie można oddać krwi?

Każdy z nas zapewne wiele razy oddawał krew, aby w ten sposób, pomóc ludziom, którzy jej potrzebują i która może uratować ich życie. Niestety, nie każdy może zostać dopuszczony do zabiegu pobierania krwi. Tego typu zabieg musi być bezpieczny dla dawcy, a samo przetoczenie krwi lub jej składników, bezpiecznie dla biorcy. Jakie są kryteria dyskwalifikujące potencjalnego dawcę krwi? Kto nie może oddać krwi? O tym powiemy w poniższym artykule.

Badanie próbki krwi

Podczas oddawania krwi zachowane są najwyższe normy bezpieczeństwa. Krew pobierana jest zawsze jednorazowym sprzętem. Bezpieczeństwo krwiodawców oraz biorców, stanowi najwyższy priorytet. Przed każdym oddaniem krwi, u dawcy oznaczane jest stężenie hemoglobiny oraz wartość hematokrytu. Z każdej pobranej krwi, osocza lub płytek krwi pobiera się próbkę, aby zbadać ją pod kątem wirusa HIV, zapalenia wątroby typu B i C, chorób wenerycznych i nowotworów. To niezwykle ważne, ponieważ zakażona krew nie kwalifikuje się do oddania. Każda próbka krwi jest utylizowana w specjalnych warunkach. Każdy dawca, u którego wykryje się infekcje, jest o tym informowany oraz, wskazywane jest mu miejsce, gdzie może podjąć leczenie. Krew może oddać zdrowa osoba w wieku 18-65 lat, o wadze ciała powyżej 50 kg. Przy kwalifikacji uwzględnia się również proporcje wzrostu do wagi ciała.

Badanie krwi w laboratorium

Kto nie może oddać krwi?

Rygorystyczne ograniczenia w zakresie oddawania krwi mają jeden nadrzędny cel, jakim jest bezpieczeństwo leczenia krwią. Dyskwalifikacja do oddania krwi może być czasowa, jak również stała.
Krew nie może zostać pobrana w następujących przypadkach:

  • Kobiety w ciąży lub w trakcie miesiączki

Krwi, nie pobiera się od kobiet w czasie miesiączki i do 3 dni po jej zakończeniu. Kobiety w ciąży oraz te będące 6 miesięcy po porodzie, oraz 6 miesięcy po poronieniu, są dyskwalifikowane czasowo jako krwiodawcy.

  • Osoby po usunięciu zęba lub leczeniu kanałowym

Leczenie stomatologiczne powoduje odroczenie zabiegu pobierania krwi do następnego dnia. Ekstrakcja zęba, leczenie przewodowe dyskwalifikują dawcę na okres 7 dni. Jeśli podczas zabiegu stomatologicznego były zakładane szwy, wówczas dyskwalifikacja na oddawanie krwi trwa przez pół roku.

  • Pacjenci po zabiegu tatuażu lub założeniu kolczyka

Zabieg wykonania tatuażu oraz założenie kolczyka, uniemożliwia oddawanie krwi przez okres 6 miesięcy od momentu jego wykonania. Ta sama zasada dotyczy również osób, które przebyły zabieg gastroskopii, artroskopii lub kolonoskopii oraz które są po zabiegach operacyjnych, lub wróciły z krajów o wysokiej zachorowalności na AIDS.

  • Osoby po przebytych chorobach zakaźnych i wirusowych

Takie osoby nie mogą oddawać krwi przez okres dwóch tygodni po przebytej grypie lub innych chorobach, wywołanych infekcjami i będącymi zakaźnymi.

  • Pacjenci zmagający się z chorobami serca i chorobami przewlekłymi

Dawcami nie mogą zostać osoby mające wady serca (za wyjątkiem wad wrodzonych i wyleczonych), zmagające się z chorobą niedokrwienną mięśnia sercowego, zaburzeniami rytmu serca, o niewydolności krążenia oraz z rozwiniętą miażdżycą. Dawcami krwi nie mogą zostać osoby chorujące na cukrzycę, choroby tarczycy, nadnerczy, wątroby oraz z łuszczycą. Osoby zmagające się z takimi problemami są dyskwalifikowani jako dawcy krwi na stałe.

Wszystkie kryteria dopuszczające lub dyskwalifikujące potencjalnego dawcę, podyktowane są względami bezpieczeństwa zarówno dawcy, jak i biorcy. Jeżeli masz wielką chęć oddania swojej krwi, aby pomóc innej osobie w walce z chorobą czy aby uratować jej życie, ale nie masz pewności czy kwalifikujesz się jako potencjalny dawca, przebadaj się wcześniej. Możesz udać się na wizytę do lekarza, który skieruje Cię na stosowne badania. Będziesz mieć wówczas pewność i unikniesz niepotrzebnego rozczarowania.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *